fbpx

Adatkezelés

Adatkezelésre vonatkozó információk

Adatkezelés célja: személy- és vagyonvédelem (1), elektronikus jegyértékesítés (2), illetve az okostelefonos alkalmazás használatához kapcsolódó adatok (3).

(1) Adatkezelés jogalapja: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység sza- bályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján történő ráutaló magatartás.

Felvétel tárolásának helye: a Strand területe.

Tárolás időtartama: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabá- lyairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezései alapján képfelvételek vonatkozásában 3 (három) munkanap.

Rendszert alkalmazó (üzemeltető) személye: Lupa Strand Kft.

Adatok megismerésére jogosultak személyi köre: a Lupa Strand Kft., valamint az érintettek személyhez fűződő jogai, vagyoni érdekei sérthetetlenségére irányuló igényeinek érvényesítése körében az érintettek, azok munkavállalói, illetve az eljáró hatóságok és bíróságok.

(2) Az adatkezelés célja: a weboldalon és alkalmazásban található webshop szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a megrendelés, annak kiszolgálása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldése (a stranddal/rendezvénnyel kapcsolatos technikai értesítések, így pl. strand nyitvatartásának/rendezvény bonyolításának változásai, elmaradása, időpontváltozás, parkolási információk stb.), a fizetés lebonyolításának lehetősége a fizetési szolgáltató segítségével, a szerződés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, a jegy típusa, ára, darabszáma, dátuma és időpontja.

Az adatok törlésének határideje: a tranzakcióban szereplő legutolsó belépést követő 15 nap. Amennyiben a vásárlási tranzakcióval kapcsolatosan jogvita alakul ki, a Szolgáltató az adatokat a jogvita időtartamára őrzi meg, ennek jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárlási tranzakció meghiúsulása.

(3)

(3) a. Helymeghatározás

Amennyiben a Felhasználó mobil eszközről (pl. ún. okostelefon) veszi igénybe a szolgáltatást, úgy a helymeghatározást igényló funkciók használatához applikáció letöltésekor a program engedélyt kérhet a tartózkodási hely, mint adat használatára (pl. «közelben» funkció használata esetén).

Az adatkezelés célja: A felhasználó engedélye esetén az applikáció olyan személyre szabott kereséseket tud felkínálni, amely figyelembe veszi azt, hogy a felhasználó az adott pillanatban hol tartózkodik. A tartózkodási hely, mint adat, az Adatkezelő rendszerében rögzítésre nem kerül, csak az adott tranzakció során elérhető egyes funkciók (pontosabb keresés, „közelben” funkció stb.) igénybevételét teszi lehetővé.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

A kezelt adatok köre: a felhasználó földrajzi helyzete egy adott időpontban, IP cím.

Az adatkezelés időtartama: 3 nap

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a mobil eszköz szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége.

(3) b. Statisztikai adatok

Az adatokat az adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja.

(3) c. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok

Technikailag rögzítésre kerülő adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként naplóz (pl. IP cím, session ID). Az internet működéséből adódóan az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – az internet használatával – automatikusan naplózza. Az internet ezen automatikus szerver-kliens kommunikációk nélkül nem működik. Ezen adatok egyéb Felhasználói személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő napló-fájlok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben

HOL TALÁLSZ MEG MINKET?

TÖMEGKÖZLEKEDÉSSEL

Az 5-ös számú HÉV-vel Budakalász állomásig, majd onnan mintegy 20 perces sétával.

AUTÓVAL

Budapest felől a 11-es főúton Szentendre irányában a Lupa-szigeti leágazásnál jobbra kell fordulni a Duna felé – a Lupaszigeti úton haladva -, és a tábláinkat követve lehet eljutni a főbejáratnál található főparkolóba.

BICIKLIVEL

Budapest felől a 11-es főúton Szentendre irányában a Lupa-szigeti leágazásnál jobbra kell fordulni a Duna felé – a Lupaszigeti úton haladva -, és a tábláinkat követve lehet eljutni a főbejáratnál található főparkolóba.

PARKOLÁS

A parkolók minden nap 0-24 időszakban üzemelnek. Parkolási díjak: 200Ft/óra, maximum 1.000Ft/alkalom.

LUPA OFFICIAL

LUPA STRAND KFT.

CÍM: 2011 BUDAKALÁSZ, TÓ UTCA 1.
TEL.: +3670/552-8704 (CSAK NYITVATARTÁSI IDŐBEN)
LUPATO@LUPATO.HU
ADÓSZÁM: 25594746-2-13
CG. SZÁM: 13-09-181872